EKES podpisał rezolucję w obronie strefy Schengen

17 lutego br. EKES przyjął rezolucję wspierającą porozumienie z Schengen. Przedstawiciele komitetu są zaniepokojeni traktowaniem porozumienia jako kozła ofiarnego w kwestii kryzysu na europejskich granicach.

Przedstawiciele EKES-u nawołują, by nie uginać się pod presją populistów lecz, by bronić swobód Europejczyków wypracowanych przez ostatnie 30 lat.

W rezolucji Komitet zauważa, że "ostatnie wydarzenia uwidoczniły problemy w zarządzaniu granicami Europy i monitorowaniu ruchu tych, którzy mogą być niebezpieczni. Z tych zagrożeń trzeba zdawać sobie sprawę, ale samo porozumienie z Schengen nie jest przyczyną tych problemów i nie powinno być obwiniane za zaistniałą sytuację. Instytucje UE nie mogą chaotycznie zmieniać teraz reguł, a wraz z nimi zasad panujących na rynku wewnętrznym, bo zmiany te zaszkodzą nam wszystkim."

Pracownicy, przedsiębiorcy, a przede wszystkim osoby prywatne zapłacą za ewentualne zmiany wysoką cenę: 7 milionów obywateli UE żyjących w kraju innym niż ojczysty straci możliwość swobodnego przemieszczania się, a samochody utkną na granicach. Wyliczono, że PKB w ciągu 10 lat spadnie o 110 miliardów euro. Jeśli solidarność, jaką reprezentowała strefa Schengen, doświadczy takich trudności, będą to dwa kroki wstecz dla integracji europejskiej.

"Jeśli solidarność umacnia się gdy usuwamy ograniczenia, osłabi się gdy te ograniczenia przywrócimy. Jeśli wolność przekraczania granic i przemieszczania się są wyrazem "zacieśniania unii" pomiędzy ludźmi, wszystko co ogranicza te wolności prowadzi do podziałów", powiedział Georges Dassis, prezydent EKES-u, komentując preambułę pierwszego porozumienia z Schengen (1985).

Komitet podkreślił też w rezolucji potrzebę wzmocnienia Frontexu, w celu poprawienia efektywności zarządzania zewnętrznymi granicami Unii i pomocy tym uchodźcom, którzy naprawdę pomocy wymagają. "Zabezpieczenie granic nie może oznaczać zamknięcia ich przed tymi, którzy potrzebują ochrony." - zaznaczono w rezolucji.

Jacek Krawczyk, prezydent grupy pracodawców EKES podkreślił: "Schengen znaczy o wiele więcej niż swobodne podróżowanie po Europie milionów obywateli UE. Znaczy więcej niż ogromne ułatwienia dla handlu dla tysięcy europejskich firm. Schengen to jedno z najważniejszych i najambitniejszych osiągnięć projektu jakim jest UE. To symbol jakiego nie możemy zaprzepaścić. Europejscy pracodawcy wspierają Schengen i wzywają polityków, by nie uwsteczniali rozwoju Unii. Europa jaką znamy nie przetrwa bez Schengen!".

 

EKES w celu ochrony swobody przemieszczania się w Europie, rozpoczął kampanię "Free to move, Support Schengen". Kampania nawołuje organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w krajach członkowskich do przyłączenia się do szerzenia wiedzy i świadomości na temat swobody przemieszczania się.

 

Rezolucja w języku polskim

Rezolucja w języku angielskim