Elżbieta Rafalska w Lewiatanie

27 czerwca 2016 r. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej spotkała się z przedsiębiorcami.

Spotkanie miało charakter otwarty i dotyczyło najważniejszych bieżących tematów wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale także planów przyszłych zmian zwłaszcza w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Minister Rafalska przedstawiła wstępną ocenę wpływu Brexitu na sferę społeczną w Polsce oraz na zmiany w trendach migracyjnych.

Minister rodziny omówiła również wstępne informacje o wpływie programu 500+ na rynek pracy i gospodarkę, w tym wysłuchała informacji pracodawców nt. odczuwalnego ograniczenia aktywności zawodowej wśród części pracowników. W temacie niedoboru pracowników minister z uwagą wysłuchała oraz obiecała rozważyć głosy pracodawców odnośnie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, w tym zwłaszcza zapowiedzianych przez MRPiPS zmian w zakresie tzw. procedury uproszczonej dotyczącej pracowników ze wschodu.

Ożywioną dyskusję wywołał temat zmian w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz zwiększania aktywności starszych pracowników. Towarzyszący minister Rafalskiej, wiceminister Marcin Zieleniecki odniósł się do formułowanych przez przedsiębiorców postulatów zwiększenia elastyczności prawa pracy, a zwłaszcza elastyczności czasu pracy. Zapowiedział, że ten element będzie przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej. Zdaniem ministra Zielenieckiego większa elastyczność może być rozważana na zasadzie klauzul derogacyjnych obowiązujących w ramach układów zbiorowych pracy. W związku z tym, że nie udało się omówić wszystkich zaplanowanych tematów, ustalono, że spotkania przedsiębiorców z Konfederacji Lewiatan z kierownictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą kontynuowane.

Konfederacja Lewiatan