Fundusze unijne na 2016 rok dla dolnośląskiego biznesu

Wsparcie ekspansji zagranicznej, zwiększenie aktywności innowacyjnej poprzez Bony na innowacje czy modernizacja energetyczna obiektów - to tylko niektóre rozwiązania na które mogą liczyć dolnośląscy przedsiębiorcy w konkursach w 2016 roku. W siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020.

 

Było to pierwsze posiedzenie grupy roboczej w siedzibie DIP z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczących ZIT, oraz partnerów społecznych - członków Komitetu Monitorującego RPO WD reprezentujących przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Pracami grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji kieruje przedstawiciel Konfederacji Lewiatan - Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców. Konfederacja Lewiatan była też jednym z głównych inicjatorów powołania tej grupy.

Pierwszą część spotkania w całości poświęcono podsumowaniu ostatnich konkursów w ramach Osi I RPO 2014-2020 dla dolnośląskich przedsiębiorstw. - We wszystkich naszych zakończonych konkursach wpłynęło blisko 800 wniosków, głównie od przedsiębiorców MŚP. To pokazuje skalę zainteresowania wsparciem unijnym w regionie - powiedziała Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs z działania 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP, do którego wpłynęło 414 wniosków na łączną kwotę 269 mln złotych. - Pomimo obniżenia poziomu dofinansowania do 45% wydatków kwalifikowalnych, wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej poprzez dotacje będzie nadal cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Jeśli firmy chcą być konkurencyjne, to muszą szybko wprowadzać na lokalny lub krajowy rynek nowe lub ulepszone produkty - wyjaśnia Marcin Kowalski, przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO WD z ramienia Dolnośląskich Pracodawców.

Uczestnicy spotkania poruszyli również kwestię terminów oceny wniosków w ramach zakończonych oraz najbliższych konkursów na Dolnym Śląsku. Temat będzie kontynuowany podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD.

W drugiej części spotkania Wicedyrektor DIP Robert Hadaś przedstawił ramowy plan naborów wniosków w 2016 roku na Dolnym Śląsku. Pierwszym konkursem, który ogłosi DIP jeszcze w styczniu br. będzie nabór na przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z OZE. 

Zdaniem Renaty Granowskiej, spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców było bardzo owocne i pomogło wyjaśnić kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych przez dolnośląskie przedsiębiorstwa w 2016 roku.

Prezentacja - konkursy w roku 2016

Prezentacja - zakończone nabory