Gospodarka odpadami dużym wyzwaniem dla Polski

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawione przez Komisję Europejską propozycje, które mają wpłynąć na zmianę modelu funkcjonowania gospodarki na taki, w którym efektywniej będziemy wykorzystywać surowce, maksymalizować odzysk tego co już jest w obiegu gospodarki i bardziej świadomie konsumować.

Komisja Europejska opublikowała Komunikat „Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" wraz z propozycjami zmian dyrektyw odpadowych. Przygotowany przez KE pakiet ma być bodźcem do zmiany modelu gospodarki z liniowego na obieg zamknięty.

- Pozytywnie oceniamy przedstawione przez KE kierunki działań, choć bez podania konkretnych mechanizmów, ciężko będzie oszacować ich rzeczywiste skutki dla polskiej gospodarki. Liczymy na szybkie przedstawienie konkretnych rozwiązań, w szczególności dotyczących dyrektywy w sprawie eko projektu oraz zmian dotyczących zielonych zamówień publicznych - mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

To co KE zaprezentowała w kwestii gospodarki odpadami będzie stanowiło duże wyzwanie dla Polski. W szczególności sprawdzianem dla efektywności naszego systemu gospodarki odpadami mogą okazać się cele:
• zwiększenia do 65 % odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu do 2030 r.;
• zwiększenia do 75% odpadów opakowaniowych do ponownego użycia i recyklingu do 2030 r.;
• stopniowego ograniczenia składowanych odpadów komunalnych do 10 %, do 2030 r.

- Bardzo ważna staje się konieczność opracowania mapy drogowej określającej możliwości techniczne i technologiczne, plany rozwoju infrastruktury oraz sposoby finansowania przedstawionych przez KE celów dotyczących recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych. Liczymy, że rząd podejmie się prac w tym zakresie i włączy w nie pozostałych aktorów tj. biznes oraz samorządy - dodaje Agata Staniewska.

Realizacja celów na 2030 rok wymaga decyzji inwestycyjnych już dziś, dlatego optymalne zaplanowanie systemu gospodarki odpadami jest kluczowe i potrzebne od zaraz.

Konfederacja Lewiatan