Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej - konsultacje

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/.

Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu powoduje, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Jednak sam problem istnieje. Do resortu środowiska napływają liczne interpelacje poselskie, zapytania senatorskie, skargi mieszkańców i apele samorządów dotyczące problemu uciążliwości zapachowej. Ministerstwo Środowiska zauważając rosnący problem uciążliwości zapachowej, przygotowało projekt Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Kodeks zawiera zbiór praktyk, działań przyjaznych środowisku, których zastosowanie może przyczynić się do ograniczenia uciążliwości zapachowej. Kodeks przeznaczony jest do stosowania przez administrację centralną, administrację samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz przedsiębiorców w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, negatywnego jej wpływu na ludzi i środowisko naturalne oraz podniesienia jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową.

PROJEKT

Konsultacje społeczne trwają do 5 sierpnia br.. Zachęcamy do udziału wszystkich, ale szczególnie powinny nim zainteresować się firmy z sektorów spożywczego, gospodarki odpadami, komunalno-ściekowej.

Uwagi proszę przesyłać na adres: dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl.