Komisarz ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego gościem Konfederacji Lewiatan


Zapowiadany na 25 maja br. pakiet „e-commerce", rewizja unijnych przepisów telekomunikacyjnych i dotychczasowe projekty Komisji Europejskiej, realizujące założenia Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy to główne tematy, o których podczas spotkania członkowie Konfederacji Lewiatan rozmawiali z Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem odpowiedzialnym za rynek cyfrowy.

Ważnym tematem spotkania były plany Komisji dotyczące projektu w sprawie zwalczania tzw. nieuzasadnionego geo-blokowania, czyli ograniczania dostępu do oferty dostępnej w Internecie ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub siedzibę kupującego. Komisji zależy, aby zgodnie z ideą rynku wewnętrznego unijne firmy i obywatele nie byli dyskryminowani na rynkach innych państw, kiedy chcą kupić oferowany w tych państwach towar lub usługę.

Podczas spotkania omówiono też zamierzenia Komisji dotyczące otwarcia europejskiego rynku paczek. Jedną z barier w rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego są bowiem wysokie ceny paczek zagranicznych, które są wielokrotnie droższe niż analogiczne przesyłki krajowe.

Dowiedzieliśmy się także jakie działania Komisja planuje podjąć w następstwie prowadzonych w ubiegłym roku konsultacji, dotyczących otoczenia prawnego platform internetowych. Spotkanie było okazją do zaprezentowania stanowisk Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu dyrektywy w sprawie dostawy treści cyfrowych oraz projektu rozporządzenia w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Konfederacja Lewiatan