Konferencja: Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem

Uniwersytet Warszawski wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" zapraszają na konferencję pt. „Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem", podsumowującą projekt eCo-Solving, realizowany w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni w latach 2015-2016.

 

Gdzie? 

Warszawa, 16 maja 2016, 8.30-16.00

Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

ul. Krakowskie Przedmieście 32

Konferencja będzie okazją do spotkania przedsiębiorców, reprezentantów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz naukowców, którzy starają się budować połączenia między uczelnią i otoczeniem w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków praktycznego kształcenia.

Zapraszamy do przesyłania przykładów dobrych praktyk dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem (fiszka), na adres: ecosolving@uw.edu.pl do dnia 28.04.2016. Podczas sesji otwartych, zaprezentowanych zostanie kilkanaście wybranych przykładów, pokazujących możliwie szerokie spektrum form współpracy. W materiałach konferencyjnych opublikowane zostaną wszystkie przesłane fiszki prezentujące dobre praktyki współpracy (ze wszystkich obszarów wiedzy).

Osoby spoza Warszawy będą mogły skorzystać z bezpłatnego noclegu w przeddzień konferencji - liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Dodatkowe informacje