Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie implementacji Dyrektywy 2011/83 o prawach konsumenta

Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie konsultacji w sprawie implementacji Dyrektywy 2011/83 o prawach konsumenta. W Polsce Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

Wiele wprowadzonych w Dyrektywie zmian, takich jak nowe obowiązki informacyjne, obowiązek potwierdzania umów zawartych telefonicznie,  było dla przedsiębiorców dużym wyzwaniem. Konsultacje są szansą na przedstawienie swoich spostrzeżeń komisji Europejskiej. Wniosku z badania mogą się przełożyć na propozycje nowych przepisów ułatwiających funkcjonowanie firm.

Termin nadsyłania uwag upływa: 16 września.

Formularz ankiety dostępny jest pod adresem : https://www.surveymonkey.co.uk/r/CRD-Consumers-PL