Konsultacje projektów Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie opinii do następujących projektów:

1.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286465

2.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. PROJEKT

3.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286458

4.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania  w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286407

5.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania  w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym), http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286408

6.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286403

7.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania  w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego. LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286406

8.       Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. PROJEKT

 

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag z określeniem właściwego projektu rozporządzenia, do poniedziałku (20 czerwca br.) na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl.