Konsultujemy - dochodzenie wierzytelności, Kpa i inne

Przypominamy, iż trwają konsultacje publiczne w sprawie projektów ustaw przedstawionych przez Ministra Rozwoju.

Z uwagi na wydłużenie terminu konsultacji projektów, prosimy o przesyłanie Państwa uwag w określonych poniżej terminach.

 

1)                       Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, prawie handlowym oraz finansowym i ochrony środowiska.

PROJEKT

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres kkajda@konfederacjalewiatan.pl do 12 sierpnia.

 

2)                       Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań zmierzających do zwiększenia wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w prawie o notariacie, w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

PROJEKT

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres aduzynska@konfederacjalewiatan.pl do 7 sierpnia.

  

3)                       Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań usprawniających postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne, a także zmiany w zakresie mediacji i umowy administracyjnej. Zmiany dotyczą również systemu kar administracyjnych.

PROJEKT

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl do 3 sierpnia.