Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów

Zapraszamy do konsultacji projektów rozporządzeń Ministra Finansów.

 

1)      w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

oraz

2)      w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Więcej informacji na stronie internetowej Rady Podatkowej http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/konsultacja954_Wzor-pelnomocnictwa-ogolnego-i-sposob-jego-zglaszania