Ministerstwo Rozwoju chce likwidować bariery

Ministerstwo Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego barier występujących w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie za jego pomocą informacji o wszelkich dostrzeganych barierach prawnych (w tym - dotyczących szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego), które powinny zostać usunięte lub złagodzone. Prosimy również o wskazanie innych problemów prawnych, które w Państwa ocenie powinny zostać rozwiązane, aby ułatwić rozpoczynanie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt likwidacji barier występujących w praktyce obrotu przy współpracy z Zespołem ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych stanowi istotny element Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwo Rozwoju. Wszelkie informacje z Państwa strony i propozycje zmian, które - stając się przedmiotem dyskusji w ramach Zespołu - pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań i przełożą się na konkretne projekty legislacyjne.

KWESTIONARIUSZ

Uprzejmie prosimy o przesłanie kwestionariuszy do 10 kwietnia b.r. na adres mailowy: regulacje@mr.gov.pl.

Dodatkowych informacji na temat kwestionariusza udziela:
Luiza Modzelewska
Zastępca Dyrektora
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
tel. (+48) 22 693 58 14
Luiza.Modzelewska@mr.gov.pl