Nadanie inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - konsultacje

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu.

Obecnie w opiniowaniu jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

PROJEKT 

Jeśli maja Państwo uwagi, bardzo prosimy o ich przesyłanie na adres astaniewska@konfederacjalewiatan.pl do 22 lipca br.