Nie ma zgody w sprawie wieku emerytalnego

9 maja odbyło się spotkanie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Negocjacje w sprawie wieku emerytalnego zostały zakończone bez porozumienia.

Związki zawodowe popierają obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat oraz domagają się możliwości przechodzenia na emeryturę kobiet mających 35 lat stażu pracy i mężczyzn mających 40 lat stażu.

Zdaniem pracodawców można powstrzymać podwyższanie wieku emerytalnego mężczyzn, ale należy kontynuować stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet, aby za 20 lat zrównał się z wiekiem emerytalnym mężczyzn. Jest to niezbędne, biorąc pod uwagę, że w Polsce pracuje zaledwie 16 mln osób, a 9 mln pobiera emerytury i renty, a 60 letnia kobieta ma przed sobą średnio 24 lata życia. Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje obniżenie emerytur, szczególnie kobiet, zmniejszenie zatrudnienia, zwiększenie kosztów emerytur i spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Konfederacja Lewiatan