Nowy członek Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych

Allenort Sp. z o.o. prowadzi sieć sześciu Klinik Kardiologii Allenort - jednostek szpitalnych, które składają się na drugą co do wielkości prywatną firmę w Polsce, specjalizującą się w kardiologii interwencyjnej. Placówki zlokalizowane w Iławie, Ełku, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinku oraz Kutnie zapewniają profesjonalne leczenie kardiologiczne, w tym zabiegi z zakresu hemodynamiki i elektrofizjologii.

 


 

Centrum kardiologiczne w Ełku powstało w 2007 r. i jest to jedyny ośrodek wykonujący tak szeroki zakres świadczeń kardiologicznych w Ełku. Centrum Kardiologii Allenort w Iławie rozpoczęło działalność na początku 2011 r. To czwarty tego typu ośrodek w województwie warmińsko-mazurskim, do którego trafiają pacjenci wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Do ich dyspozycji pozostaje również poradnia kardiologiczna. Budowa iławskiego centrum została zrealizowana przy zaangażowaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu powstały m.in.: pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej - hemodynamiki i elektrofizjologii, OIOK oraz poradnia kardiologiczna. Ponadto pracownie Centrum zostały wyposażone w niezbędny i nowoczesny sprzęt, m.in.: angiograf, polifizjograf umożliwiający prezentację 12-kanałowego EKG oraz pomiar ciśnienia nieinwazyjnego i inwazyjnego, defibrylatory, systemy monitorowania i inne. Placówka Allenort w Tomaszowie Mazowieckim powstała w grudniu 2009 r. i świadczy nowoczesną opiekę medyczną dla ok. 350 tys. mieszkańców. Od początku działalności zapewnia ona stałą, całodobową możliwość specjalistycznych konsultacji zapisów EKG wykonywanych w karetkach Pogotowia Ratunkowego w okolicznych powiatach, co znacząco skraca czas transportu chorego z zawałem serca z miejsca zachorowania, bezpośrednio do ośrodka leczenia inwazyjnego. Ośrodek w Szczecinku (założony w 2009 r.) specjalizuje się w zabiegach kardiologii nagłej i planowej. Stanowi pierwszy prywatny oddział w województwie zachodnio-pomorskim o takim profilu, zapewniając opiekę mieszkańcom trzech województw - zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Poradnia kardiologiczna Allenort w Kutnie została otwarta 19 maja 2015 r. i funkcjonuje na terenie Szpitala Rejonowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 52. Udziela konsultacji kardiologicznych, wykonuje także testy diagnostyczne i analityczne, w tym: badanie echokardiograficzne, EKG czy próbę wysiłkową.

Co roku w placówkach Allenort wykonywane jest 10 000 zabiegów, w tym ponad 4000 przypadków leczenia zawałów. Nad diagnostyką i leczeniem pacjentów czuwa zespół ponad 200 wysoko wykwalifikowanych lekarzy specjalistów różnych dziedzin medycyny, związanych z kardiologią. Doświadczenie zespołu i zakres specjalizacji personelu pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie trudnych przypadków. Wykorzystanie w codziennej pracy najnowszych osiągnięć nauki, technik i metod leczenia gwarantuje pacjentom usługi medyczne na najwyższym poziomie.