Obowiązki informacyjne kosztowne dla banków

W ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, znajdują się nieprecyzyjne zapisy dotyczące obowiązków informacyjnych banków, które zwiększą koszty ich funkcjonowania - uważa Konfederacja Lewiatan.

Art. 311 projektowanej ustawy dotyczący obowiązków informacyjnych jest niejasny. Nie wiadomo czy bank ma poinformować klienta o swojej sytuacji finansowej, systemie gwarantowania depozytów przed zawarciem pierwszej umowy z nim, czy także wówczas gdy klient zakłada kolejny rachunek lub lokatę. Wątpliwości budzi również kwestia informowania klienta w przypadku umowy zawieranej na odległość.

- Projektowana ustawa zakłada ponadto konieczność informowania osób, które nie mogą zostać uznane za deponenta. Niesie to za sobą koszty i konieczność weryfikacji, czy klient znajduje się na liście uprawnionych - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan całość zapisów odnoszących się do nowych obowiązków informacyjnych będzie generować znaczne koszty dla banków.

Konfederacja Lewiatan