Opłaty za korzystanie z wody - ocena skutków regulacji - ANKIETA

W związku z rządowymi pracami nad nowym brzmieniem ustawy Prawo wodne (związanymi z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej) firma Deloitte prowadzi ogólnopolskie badanie wpływu wprowadzenia zmian w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych (w ramach prac zleconych przez Ministerstwo Środowiska).

Celem badania jest oszacowanie elastyczności cenowej popytu na usługi wodne w poszczególnych branżach. Dlatego prosimy o szczegółowe dane dot. wykorzystania usług wodnych i kosztów z tym związanych w działalności firmy. Waga zagadnienia wymaga precyzyjnej analizy, dlatego zależy nam, aby ankiety były wypełniane rzetelnie, przedstawiały realne dane i prognozy zmian sytuacji biznesowej w przedstawionych scenariuszach.

W celu udzielenia odpowiedzi, prosimy o przygotowanie podstawowych danych ze sprawozdań finansowych oraz danych dotyczących kosztów usług wodnych. Szczególnie istotna jest znajomość wielkości korzystania z zasobów wodnych, np. wielkość poboru wody w m3.

Osoby/firmy zainteresowane wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Darią Kulczycką, Dyrektor Dep. Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan, dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl.

Z uwagi na niezwykle krótki czas realizacji badania prosimy o wypełnienie ankiety do końca piątku, 1 lipca b.r.