Partnerzy społeczni chcą prawa korzystnego dla rynku pracy

Rada Dialogu Społecznego (RDS), której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, uchwaliła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i pracodawców.

RDS wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi.
RDS wzywa też do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Rada sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

W uchwale wzywa się również do zagwarantowania odpowiednich budżetów szpitali w celu właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł. Zarezerwowanie środków finansowych w budżecie jest kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia w kolejnych latach - w tym zachowania płynności wykonywania trwających zleceń, a także utrzymania poziomu jakości usług.

- Kolejny wzrost kosztów pracy w ramach zamówień publicznych - po ozusowaniu umów cywilnoprawnych - spowoduje podniesienie wydatków na obsługę zleceń w ramach zamówień publicznych, wedle wstępnych obliczeń, o ok. 25%. Jednostki opieki zdrowotnej - korzystające z zewnętrznych firm świadczących usługi sprzątania czy dostarczających posiłki do szpitali - muszą być na to gotowe. Odpowiedzialność spoczywa również na Ustawodawcy - powinnością jest zagwarantowanie na ten cel środków w budżecie jednostek mu podległych. Jednym z kluczowych zamierzeń nowelizacji przepisów jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia bez negatywnego wpływu na poziom zatrudnienia oraz jakość realizacji zleconych zadań. Służy temu obowiązkowa waloryzacja kontraktów - spoczywająca na szpitalach jako Zamawiających, nie zaś na podmiotach świadczących usługi - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W świetle zmian w przepisach wchodzących w życie 1 stycznia 2017 roku - które podnoszą płacę minimalną do 2 000 zł oraz ustanawiają najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł - nieodzowne jest dostosowanie długoterminowych kontraktów obowiązujących w ramach zamówień publicznych do zwiększonych kosztów realizacji zleceń. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów na podstawie obowiązującego prawa wykonawcy muszą mieć zagwarantowaną waloryzację umów oraz stawek za wykonywanie świadczeń.

- Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i niezwykle potrzebne w polskim państwie, które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat formułę Komisji Trójstronnej; formułę, która, jak wszyscy państwo wtedy zgodnie twierdziliście, wyczerpała się. Dialog jest niezwykle potrzebny partnerom społecznym i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi po to, żeby omówić problemy, omówić i ocenić projekty ustaw, żeby wprowadzać rozwiązania, które nie tylko spotykają się z akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców, ale także takie, które przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej, które pozwalają naprawiać polskie państwo - powiedział prezydent Andrzej Duda na uroczystym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Więcej informacji na blogu kowalski.blog.onet.pl oraz twitter.com/MarekKowalski.

Konfederacja Lewiatan