Polskie firmy nie są jeszcze cyfrowe

Polskie mikro, małe i średnie firmy nie są jeszcze cyfrowe, ale powoli dostrzegają biznesowy potencjał tkwiący w korzystaniu z technologii informatycznych. Ponad 55 proc. z nich obsługuje klientów przez internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ale ponad połowa nie ma własnej strony internetowej, a tylko ok. 12 proc. korzysta z chmury - wynika z raportu „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP" przygotowanego wspólnie przez Konfederację Lewiatan, home.pl oraz Microsoft.

Najczęściej wykorzystywanymi technologiami przez mikro, małe i średnie firmy są: poczta elektroniczna (55,2 proc. firm), e-faktury (42,5 proc.) oraz oprogramowanie do zarządzania zasobami firmy (41,1 proc.). Wciąż stosunkowo mało przedsiębiorstw stawia na mobilność, dlatego wersje stron internetowych dostosowane do otwierania na smartfonach czy tabletach nadal cieszą się małą popularnością (tylko 15,2 proc. firm). Większość przedsiębiorstw nie dostrzega również potencjału portali społecznościowych (69,1 proc.), a to tam teraz najczęściej można spotkać ich klientów.

Najbardziej zaawansowane w korzystaniu z technologii ICT są firmy średnie, które można już określać cyfrowymi. W nich w największym stopniu (ponad 80 proc. firm) korzysta się z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania zasobami, a także obsługuje klientów przez internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Niestety, firmy średnie podobnie jak małe powoli wdrażają rozwiązania chmurowe.

Miniprzedsiębiorstwa radzą sobie całkiem dobrze z obsługą klientów przez internet, a nawet z wystawianiem e-faktur. - Ale to w tej grupie firm jest najwięcej do zrobienia i im biznesowe wykorzystanie technologii cyfrowych może przynieść największe korzyści - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan