Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

14 marca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Wziął w nim udział Wojciech Kuźmierkiewicz, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad postulowanymi zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o podjęciu prac koncepcyjnych nad propozycją przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji. Podjęto decyzję o powołaniu podzespołu roboczego, który przygotuje projekt stanowiska Trójstronnego Zespołu w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Strony Zespołu uznały za niezbędną obecność w dalszych dyskusjach na temat przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zakresie decyzji wojewodów).
Przyjęcie wypracowanego stanowiska zaplanowano na kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu 4 kwietnia.
Zespół debatował również nad kwestią rozwiązań dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o braku obecnie możliwości finansowych realizacji rozwiązania doraźnego wprowadzającego w krótkiej perspektywie czasowej podwyżki dla wszystkich grup zawodowych.

Konfederacja Lewiatan