Posłowie chcą uznać waloryzowanie kredytu kursem walut za niedozwolone

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, który zakłada uznanie klauzul waloryzacyjnych/indeksacyjnych za abuzywne (niedozwolone). Zgodnie z projektem przepisy miałyby mieć zastosowanie także do umów już zawartych. To narusza zasadę nie działania prawa wstecz - uważa Konfederacja Lewiatan.

Posłowie klubu poselskiego Kukiz15 złożyli na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Projekt przewiduje dodanie do katalogu klauzul niedozwolonych postanowień umownych, które określają w walucie obcej kredyt lub pożyczkę, które zostały wypłacone w walucie polskiej oraz tych, które indeksują lub waloryzują kursem waluty obcej kredyt lub pożyczkę określoną i wypłaconą w walucie polskiej. Co więcej, projekt ustawy zakłada, że przepisy miałyby znaleźć zastosowanie także do umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

- To naruszenie zasady lex retro non agit (nie działania prawa wstecz). Ustawodawca nie może ustanawiać przepisów prawa które wiązałyby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości. Prawo musi być przewidywalne oraz budzić zaufanie, a podmiot prawa musi mieć pewność, że w określonej sytuacji postępuje zgodnie lub niezgodnie z obowiązującym prawem - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan