Poszukiwani eksperci do oceny projektów w Programach Operacyjnych

Zachęcamy do składania aplikacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 - 2020 w ramach Programów Operacyjnych:

· Inteligentny Rozwój - PO IR

· Polska Wschodnia - PO PW

• Wiedza Edukacja i Rozwój - PO WER

Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Poniżej zamieszczamy „Zasady naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014 - 2020".

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy:

rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl

Więcej informacji