Powołano Polskie Autostrady Koncesyjne przy Konfederacji Lewiatan

Organizacja zrzesza koncesjonariuszy płatnych autostrad (A1, A2, A4). Jej celem jest m.in. wzajemna współpraca na rzecz rozwoju i promowania bezpiecznych zachowań kierowców na autostradach. Polskie Autostrady Koncesyjne (PAK) będą funkcjonowały przy Konfederacji Lewiatan.

Celami PAK jest:

• kreowanie standardów partnerskich relacji pomiędzy stroną publiczną a partnerem prywatnym w projektach PPP,

• współpraca ze służbami ratowniczymi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań obowiązujących na autostradach,

• implementacja innowacyjnych rozwiązań służących podniesieniu standardów oferowanego serwisu na Autostradach,

• ogólnopolskie kampanie ukierunkowane na edukację zachowań kierowców na autostradach,

• wymiana materiałów o charakterze edukacyjnym przygotowanych przez koncesjonariuszy i promowanie materiałów związanych z bezpieczeństwem i edukacją kierowców na pozostałych autostradach.

Konfederacja Lewiatan