Pracodawcy apelują do rządu o obronę porozumienia Privacy Shield

Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w liście do Anny Streżyńskiej, minister cyfryzacji proszą rząd o obronę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej porozumienia Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które dotyczy ochrony danych osobowych i ma kluczowe znaczenie dla wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynął wniosek o unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie porozumienia Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Kwestionowana decyzja dotyczy uznania ochrony danych osobowych, gwarantowanej w zawartym pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej porozumieniu, za odpowiadającą standardom europejskim.

Autorzy listu do Anny Streżyńskiej powołują się na wyrażane wcześniej poparcie rządu dla porozumienia. Jak czytamy w liście ewentualne unieważnienie decyzji przez Trybunał „byłoby szkodliwe dla rozwoju europejskiej gospodarki, podważyłoby wiarygodność Unii Europejskiej jako partnera relacji handlowych i osłabiłoby ten kompleksowy, transparentny i zapewniający podmiotom danych gwarancje ochrony danych osobowych mechanizm transferów danych do państw trzecich, przewidziany w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych".

- „Privacy Shield ma kluczowe znaczenie dla wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi- mówi Magdalena Piech, ekspert Konfederacji Lewiatan. Przewidziane w nim mechanizmy wzmacniają prawa podmiotów danych i zapewniają im systemowe gwarancje, zarówno ze strony unijnej jak i amerykańskiej. Podważanie go nie poprawi sytuacji obywateli UE, a wręcz ją osłabi-dodaje.

Treść listu dostępna jest tutaj

Konfederacja Lewiatan