Pracodawcy chcą wyższej ulgi na badania i rozwój

Obecne preferencje podatkowe nie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga podatkowa w wysokości odliczenia 30% kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników, oraz 20% (MŚP) i 10% (duże), jeżeli chodzi o pozostałe koszty jest niewystarczająca. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje jej podwyższenie.

Pracodawcy odnieśli się do projektu ustawy określającej warunki prowadzenia działalności innowacyjnej oraz rekomendacji dla przygotowania Białej księgi innowacji.

- Proponujemy podwyższenie poziomu odliczenia do wysokości 100%, przy jednoczesnym wprowadzeniu dla wszystkich przedsiębiorców, tj. MSP oraz dużych jednakowej stawki odliczenia dla innych kosztów kwalifikowanych ulgi, niż koszty wynagrodzeń. Naszym zdaniem stawka odliczenia nie powinna różnicować firm małych i średnich oraz dużych. To właśnie duże firmy są motorem badań w wielu obszarach i to one pociągają za sobą małe i średnie, dzieląc się z nimi wiedzą
i doświadczeniem - mówi Małgorzata Boguszewska, przewodnicząca Zespołu ds. ulgi B+R Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo uzasadnione jest nagradzanie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą współpracę z jednostkami publicznymi, takimi jak uniwersytety, politechniki i inne jednostki badawczo-naukowe. Rada Podatkowa proponuje także wprowadzenie, tak jak na Węgrzech (300%), dodatkowej stawki odliczenia w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, aby wzmocnić współpracę sektora prywatnego z publicznym. Również w Czechach istnieje mechanizm zachęcający przedsiębiorców do współpracy z jednostkami publicznymi.

Rada Podatkowa proponuje również rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych i umożliwienie ich rozliczania na bieżąco, przy kalkulacji miesięcznej zaliczki na ich poczet.

Pracodawcy rekomendują także wprowadzenie innych ulg podatkowych:
1) wprowadzenie ulgi „Patent Box", na wzór rozwiązań zastosowanych np. w Wielkiej Brytanii, obniżającej wysokość podatku CIT do poziomu 10% za sprzedaż praw własności intelektualnej.
2) dopuszczenie możliwości powoływania spółek celowych nie tylko przez jednostki naukowe, lecz również przy współtworzeniu ich ze spółkami komercyjnymi jako współwłaścicielami.

Konfederacja Lewiatan