Premiera raportów „Bałtyk dla Wszystkich

Raporty „Bałtyk dla Wszystkich" oraz „Żegluga Śródlądowa - Odra" wydane przez Global Compact Poland zostaną zainaugurowane podczas Inicjatywy Bałtyckiej, debaty wysokiego szczebla w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

Raporty "Bałtyk dla Wszystkich" oraz "Żegluga Śródlądowa - Odra' to zbiór łącznie ponad 100 tekstów merytorycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego oraz żeglugi śródlądowej w Polsce, koncentrując się na rzece Odrze.

Global Compact Poland, będąc krajowym przedstawicielem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ- UN Global Compact, zauważa istotę podejmowania dyskusji na te tematy ze względu na wagę jaką System ONZ przykłada w skali globalnej do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dbania o racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi czy o rozwój przyjaznego dla środowiska systemu transportowego. Implementując wartości i cele Systemu ONZ w Polsce, Global Compact Poland realizuje programy, które mają na celu podejmowanie debaty na temat kierunku rozwoju polskiej gospodarki. Programy Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowane są do 2015 roku z perspektywą do roku 2020. Global Compact Poland zebrało koalicję składającą się z grona ministerialnego z czterech resortów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska, a także poważanych w Polsce ekspertów w swoich dziedzinach oraz liderów biznesu aby stanowić platformę dyskusji nad barierami rozwojowymi Polski oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań na drodze do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Problematykę związaną z żeglugą śródlądową w Polsce wiąże z tematyką gospodarki morskiej koncepcja rozwoju europejskich korytarzy transportowych oraz śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, które to szlaki łączą główne europejskie porty morskie drogami rzecznymi. Korytarze postrzegane są jako swoisty krwiobieg gospodarki unijnej, mają ułatwiać integrację regionalną, a także sprzyjać wymianie handlowej. Co ważne, z punktu widzenia gospodarki morskiej, Unia Europejska uznała, iż porty morskie mają wyznaczać trasy połączeń lądowych, przez co zdecydowanie wzrasta pozycja korytarzy wodnych- zarówno śródlądowych, jak i „autostrad morskich", które łączą ze sobą europejskie regiony poprzez żeglugę bliskiego zasięgu, zwaną niekiedy „pływającą infrastrukturą" sieci TEN-T. Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych.

Jak mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland:

Z pewnością Polsce potrzeba liderów - wizjonerów, którzy dostrzegają długofalowy potencjał europejskich czy międzynarodowych korytarzy transportowych, które przecinają nasz kraj i które staną się główną osią rozwoju regionów. Liderów którzy odpowiedzialnie podejmą decyzję o inwestycjach bądź ich zaniechaniu. Potrzeba przy tym podejściu także polityków, którzy patrzą poza horyzont 4 - letniej kadencji, w związku z wieloetapowością i wymagającą czasu inwestycją w żeglugę śródlądową. Należy pamiętać o tym, że sprawnie funkcjonujący europejski system transportowy ma na celu nie tylko poprawę jakości sektora transportu, ale wpłynie on także na zrównoważenie wzrostu gospodarczego dla krajów i regionów. Polska jako kraj tranzytowy, o znakomitym położeniu na osi północ-południe, wschód-zachód może i powinna odegrać w przebudowie europejskiego sektora transportowego ważną rolę.

Żegluga śródlądowa, jako jedna z gałęzi transportu łącząca porty morskie z transportem kolejowym i drogowym, jest ważnym ogniwem w rozwoju węzłów intermodalnych.

Nowoczesne węzły multimodalne to niezbędne ogniwa w łańcuchu dostaw, które pozwalają na budowę zintegrowanego systemu transportowego, przy efektywnym wykorzystaniu i powiązaniu wszystkich gałęzi transportowych. Dzięki węzłom multimodalnym możliwa staje się współpraca międzygałęziowa i wykorzystanie najlepszych cech każdego rodzaju transportu.

Jak mówi Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

Tematyka rozwoju żeglugi śródlądowej jest niezwykle złożona i nie dotyczy jedynie kwestii transportowych, ale także dzięki zapewnieniu dbałości o stały poziom wód w rzekach, sprzyja rozwojowi energetyki wodnej.

Jak słusznie zauważa Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Grupy Energa S.A.:

Energetyka wodna w naturalny sposób wpisuje się w najbardziej aktualne i przyszłościowe koncepcje energetyki rozproszonej. Aby w pełni zrealizować wizję zrównoważonej energetyki, w skali kraju energetyka wodna powinna stanowić znaczące, jeżeli nie podstawowe, źródłoodnawialnej energii elektrycznej.

Polska ma dogodne położenie transportowe nie tylko pod kątem rozwoju żeglugi śródlądowej i korytarzy transportowych. Rośnie również znaczenie Bałtyku jako szlaku transportu surowców energetycznych. Z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo energetyczne Polski konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych oraz budowa korytarza energetycznego Północ- Południe.

Jak mówi Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A.:

Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego w znaczącym stopniu determinuje naszą geopolitykę i wpływa na rodzimą gospodarkę, otwierając ją na świat - umożliwiając korzystanie z zasobów surowcowych, także tych położonych na innych, bardziej odległych obszarach, czyniąc z Polski ważny element korytarza łączącego Północ i Południe Europy.

Wykorzystując możliwości dla rozwoju gospodarczego, jakie stanowi dogodne geopolityczne położenie Polski nad brzegiem Bałtyku, należy pamiętać o zasadach zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla środowiska naturalnego w celu dbałości o jakość naszego życia oraz przyszłych pokoleń, która warunkowana jest dostępem do czystego środowiska naturalnego i jego zasobów.

Morze Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA) decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej - wyspecjalizowanej agendy ONZ ds. mórz i oceanów. Ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznana za jeden z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk. W związku z coraz większymi obawami w związku z stanem jakości wód Morza Bałtyckiego, ważna jest dbałość o ograniczenie przedostawania się pierwiastków biogennych, przede wszystkim fosforu, do Bałtyku. Przykładem może być działalność Grupy Azoty.

Jak zauważa Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.:

Działamy w wielu regionach Polski, które posiadają cenne walory przyrodnicze, a także w pobliżu obszarów chronionych. Korzystamy z dobra naturalnego, jakim jest woda w procesach codziennej produkcji, korzystamy również z transportu morskiego. Swoją działalność staramy się prowadzić w pełnej zgodzie z otaczającą nas naturą.

Te i wiele innych tematów związanych z aktualnymi debatami nad zrównoważonym rozwojem Bałtyku oraz żeglugi śródlądowej w Polsce zostaną poruszone w publikacjach "Bałtyk dla Wszystkich" oraz "Żegluga Śródlądowa-Odra". Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami.

***


Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 28-30 września w Sopocie, a jej hasło przewodnie to „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”.

Więcej informacji: www.efni.pl   

 

Patronat honorowy                            Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni                 Grupa Pracodawców EKES, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Rada Dialogu Społecznego

Strategiczni partnerzy medialni     „Dziennik Gazeta Prawna”, Grupa Onet.pl

Partner Gali otwarcia                        Bank Pekao S.A.

Partner Gali zamknięcia                   MetLife

Partnerzy główni                                BMW Group, Citi Handlowy, „Do Rzeczy”, Fiat Chrysler Automobiles, „Forbes”, France 24, Intel, „Newsweek”, Orange Polska, „Parkiet”, POLITICO, Polskie Forum HR, Radio ZET, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy wspierający                      AMS, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Gazeta Wyborcza”, Havas Media Group, IKEA, „Liberté!”, LINKLEADERS, „My Company Polska”, Polska Agencja Prasowa, „Puls Biznesu”, Quatro Por Quatro, Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, Radio TOK FM, „Warsaw Business Journal Observer”, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Partnerzy merytoryczni                    Centrum Stosunków Międzynarodowych, European Council on Foreign Relations, Polityka Insight, Ośrodek THINKTANK, Global Compact Poland, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Producent wykonawczy                    Agencja IDFX

 

Dodatkowe informacje:
Zbigniew Maciąg
zmaciag@konfederacjalewiatan.pl
tel.: +48 604 589 080