Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Przekazujemy do konsultacji projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do 29 marca br., do godz. 12:00.

PROJEKT ZAŁOŻEŃ USTAWY

Przedstawione założenia stanowią początek prac polskiego rządu nad implementacją Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która została opublikowana 6 maja 2014 i weszła w życie 27 maja 2014 r. 

Dyrektywa wprowadza obowiązek odbioru przez instytucje publiczne faktur od dostawców, przesłanych w postaci elektronicznej, spełniających wymagania normy europejskiej lub jednego z zalecanych przez Komisję standardów. Jednocześnie dyrektywa wprowadza pojęcie normy europejskiej, jako wzoru (standardu) faktury elektronicznej, która to norma wraz z listą zgodnych z nią standardów, będą stanowiły  propozycję wzorów faktur elektronicznych odbieranych przez instytucje publiczne.

Dyrektywa musi być implementowana w terminie do 27 listopada 2018 r.

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.