Przedstawiciel Lewiatana członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju

22 września 2016 r. Minister Rozwoju powołał Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Dz. Urz. Ministra Rozwoju z dnia 22 września 2016 r. pozycja 49).

Do zespołu zaproszony został przedstawiciel Konfederacji Lewiatan - Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei.

Do zadań zespołu należą:

·         prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

·         upowszechnianie zasady solidarności społecznej oraz odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej;

·         wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w odniesieniu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

·         kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko naturalne oraz jakością życia zgodnie z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godz. 12.00.

ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA ROZWOJU z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw