Śniadanie podatkowe: zmiany w cenach transferowych

W imieniu organizatorów zapraszamy na śniadanie podatkowe, dotyczące zmian w zakresie cen transferowych.

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego zostaną omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.

Śniadanie podatkowe ma charakter nieodpłatny i odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii (Plac Piłsudskiego 1, Metropolitan, Warszawa).

Spotkanie prowadzone będzie w formie porównania obecnych i nadchodzących regulacji dotyczących cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:

·         definicja powiązań kapitałowych i osobowych;

·         rodzaje transakcji i zdarzeń podlegających regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu;

·         zakres obowiązków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local file, benchmark study, master file, country-by-country reporting;

·         nowe obowiązki i odpowiedzialności członków zarządu w zakresie cen transferowych;

·         przedstawienie terminów, w których należy sporządzić dokumentację cen transferowych.

Przedstawione zagadnienia zostaną uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniającym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotyczących cen transferowych kształtowany przez OECD.

Broszurą informacyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym śniadaniu podatkowym. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 września poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: akademia@kochanski.pl