Spotkanie Henryki Bochniarz z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską

Spotkanie dotyczyło problemów polskich firm i barier dla działalności przedsiębiorców na wspólnym rynku europejskim. Wskazywane były problemy dla firm wynikające z rosnącego protekcjonizmu poszczególnych państw członkowskich UE. Komisarz Bieńkowska przyjęła zaproszenie i w pierwszych tygodniach 2017 roku będzie gościć w Konfederacji Lewiatan.

Prezydent Lewiatana Henryka Bochniarz będzie też rozmawiała z ambasadorem Polski przy UE - Jarosławem Starzykiem. Przedstawicielstwo Polski przy UE jest jednym z głównych partnerów Lewiatana w Brukseli. Wspólnie organizujemy wydarzenia i współpracujemy dostarczając do przedstawicielstwa informacje o potrzebach i problemach polskich firm. Rozmowa będzie dotyczyć możliwego zakresu współpracy w 2017 r. oraz organizacji wspólnych wydarzeń dotyczących np. mobilności i delegowania pracowników, wpływu Brexitu na polskich przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan