Spotkanie Rady Firm Rodzinnych

31 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan.

Członkowie Rady wysłuchali informacji o konferencjach regionalnych firm rodzinnych, które odbyły się w siedmiu miastach, posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. MŚP na temat „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce" i Europejskim Forum Nowych Idei, które po raz szósty odbędzie się we wrześniu w Sopocie.

Eksperci Lewiatana przedstawili stan prac nad kilkoma ważnymi projektami, m.in. nowelizacją ustawy o pracy tymczasowej, nowelizacją ustawy o związkach zawodowych i zmianami w kodeksie karnym (chodzi o karę 25 lat m.in. za oszustwa podatkowe).

Gośćmi przedsiębiorców były Luiza Modzelewska, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i mec. Katarzyna Skrzek, z tego samego departamentu. W czasie dyskusji wymieniano opinie o projekcie ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz koncepcji sukcesji spółki.

Konfederacja Lewiatan