Sprawozdanie z pierwszych miesięcy funkcjonowania RDS w Senacie

9 czerwca na posiedzeniu plenarnym Senatu przewodniczący RDS Piotr Duda przedstawił sprawozdanie z pierwszych miesięcy funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

W prezentacji z ramienia KL uczestniczył prof. Jacek Męcina, doradca zarządu KL, członek RDS i przewodniczący Zespołu Prawa Pracy.
P. Duda mówił o pierwszych sukcesach Rady, o problemach organizacyjnych, ale i konieczności przestrzegania przez stronę rządową zasad konsultacji projektów aktów prawnych. Część wystąpienia poświęcona została funkcjonowaniu WRDS, które mają większe problemy z bieżącym funkcjonowaniem, także z powodu małych środków finansowanych przeznaczonych na koordynacje rad wojewódzkich u marszałków. Zgodnie z ustawą o radzie dialogu społecznego... przewodniczący Rady co roku przedstawia parlamentowi sprawozdanie z funkcjonowania rady i stanu dialogu społecznego w Polsce.

Konfederacja Lewiatan