Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy

Stowarzyszenie Koalicja Karat zaprasza do udziału w konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy".

Termin: 14 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:30 - 15:00.
Miejsce: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26, wejście III.


Zapraszamy na debatę na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego w świetle sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy oraz rosnącego wśród pracodawców zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

Porozmawiamy m.in. o stereotypach, które determinują wybory zawodowe dziewcząt, o tym, co należałoby zmienić w ofercie szkół tak, aby ich absolwentki znajdowały zatrudnienie za godną płacę, o dysproporcjach płacowych między kobietami i mężczyznami, oraz czy więcej kobiet w tzw. zawodach męskich może stanowić odpowiedź na niektóre z obecnych wyzwań rynku pracy.


W programie m.in. dwa panele dyskusyjne:
„Szkolnictwo zawodowe dla kobiet - wyzwania" oraz
„Czy rynek pracy jest otwarty na kobiety w nietradycyjnych dla nich zawodach?"

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie http://www.karat.org/pl/

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 kwietnia pod adresem agnieszka.mazurek@karat.org.pl lub telefonicznie 22 628 20 03.

Konferencja stanowi podsumowanie rocznego projektu Stowarzyszenia Koalicja Karat „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe" realizowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji". 

 

PROGRAM