Szukamy najlepszego studenckiego start-upu

Konfederacja Lewiatan została patronem konkursu na najlepszy studencki start-up „Odkrycie Rynku 2016".

Konkurs na najlepszy studencki start-up „Odkrycie Rynku 2016" to konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy są w wieku do 28 roku życia i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Misją konkursu jest propagowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych i ukazanie im najlepszych technik biznesowych. Cel osiągamy poprzez wyróżnienie i nagrodzenie najlepszego start-upu ostatnich lat.

Poszukujemy start-upów, które:

  • potrafią przebić się na rynku, znaleźć niszę rynkową
  • stopniowo zwiększają swoje udziały w rynku
  • szukają nowych sposobów finansowania działalności
  • zatrudniają osoby młode
  • oferują usługi bądź produkty cieszące się uznaniem wśród klientów

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać będąc zarówno właścicielem firmy, jak i osobą zupełnie z nią niezwiązaną.

Firmy są oceniane na podstawie wspomnianych wyżej kryteriów przez Jury składające się z niezależnych ekspertów.

Konkurs jest podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie Jury konkursu wybierze 6 najlepszych start-upów, wyróżniających się swoją innowacyjnością oraz efektywnością prowadzenia własnego biznesu. Następnie każda z wybranych firm w ciągu dwóch tygodni przygotuje krótki materiał promocyjny opisujący działalność firmy, jej plany na przyszłość oraz korzyści wynikające z prowadzenia własnej działalności. Filmy zostaną poddane głosowaniu na fanpage'u Drogowskazów Kariery oraz ocenie Jury.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Najlepsze pomysły dzięki udziałowi w konkursie mają okazję na zwiększenie rozpoznawalności marki  poprzez publikację informacji o zwycięzcach w ramach współpracy z ogólnopolskimi patronami medialnymi oraz mogą liczyć na pomoc merytoryczną i szkoleniową ze strony partnerów konkursu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16 marca na stronie http://drogowskazykariery.pl/odkrycie-rynku/zgloszeniaor .