W marcu bezrobocie zacznie spadać

Stopa bezrobocia pod koniec lutego br. wyniosła 10,3 proc. wobec 10,3 proc. w styczniu - poinformował GUS.

Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

GUS potwierdził dane szacunkowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że luty był miesiącem stabilnym na rynku pracy. Utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie 10,3 proc. oznacza de facto początek ożywienia na rynku pracy. Bilans przypływów i odpływów bezrobocia pokazuje lekki wzrost nominalny i stopę bezrobocia niezmienioną w stosunku do stycznia.

Jednocześnie obserwujemy wzrost ofert pracy. Już w marcu spodziewać się możemy spadku bezrobocia na razie na poziomie 0,2 - 0,3 pkt proc., ale już w kolejnych miesiącach dynamika spadku będzie wyższa pomiędzy 0,4 a 0,6 pkt proc. Jeśli gospodarka rozwijać się będzie w tym tempie, a spodziewany wzrost konsumpcji także w związku z programem 500 + wpłynie pozytywnie na gospodarkę, na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego powinna być na poziomie poniżej 9 proc, a bezrobocie liczone według metody Eurostatu wyniesie 6,2proc.

Konfederacja Lewiatan