Warsztaty: Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18 IV 2016 r.


15 lutego br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyły się warsztaty poświęcone planowanym zmianom w ustawie o zamówieniach publicznych. Prowadzili je Wojciech Hartung i Michał Bagłaj z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

W czasie warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć jaki jest rzeczywisty zakres zmian wymagany przepisami, czy przedstawione regulacje odpowiadają tym wymogom i jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do zbliżającej się nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do 18 kwietnia br. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło 19 stycznia projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych.
W warsztatach, które zostały zorganizowane w ramach wspólnej akcji Lewiatana i DZP „ Zmieniamy zamówienia publiczne", uczestniczyło ponad 40 przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan