Zgłoszenia wynalazków - konsultacje

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektroniczne.

 

PROJEKT

Zmiana wprowadza wymóg dostarczania niektórych elementów zgłoszenia w formacie elektronicznym umożliwiającym ich skopiowanie do komputerowych baz danych.

Ewentualne uwagi proszę przesyłać na adres mpiech@konfederacjalewiatan.pl do 18 maja br.