Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - konsultacje

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Dodatkowo zaproponowano, że dokonanie „płatności" gotówkowej, na kwotę przekraczającą ten limit, nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów.

PROJEKT

Ewentualne uwagi prosimy przesłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl , w terminie do 3 lutego br., do godz. 12:00.