Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez CSR - nabór wniosków w projekcie

Uprzejmie informujemy, że Polska Agenda Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" realizowanym przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących realizację projektu III nabór wniosków jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw, które wykazały najniższą aktywność w ramach dwóch poprzednich naborów wniosków. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.
Kontakt: csr@parp.gov.pl. Nabór wniosków trwa od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r.