Czy pracodawcy mogą liczyć na usprawnienia w funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku?

Dolnośląscy Pracodawcy po raz kolejny przedstawili propozycję zmian w zakresie funkcjonowania KFS. Czy pracodawcy mogą liczyć na usprawnienia w ocenie wniosków i wydatkowaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok?

Rekomendacje Dolnośląskich Pracodawców - regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan zostały omówione i przedyskutowane podczas posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 grudnia br. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP). Członkowie zespołu wyrazili gotowość, do wypracowania jednolitego stanowiska dla Konwentów Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Dolnego Śląska.

Wśród propozycji znalazły się m.in. konieczność opublikowania wzoru wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej Powiatowych Urzędów Pracy co najmniej 7 dni przed ogłaszaniem naborów.

Dolnośląscy Pracodawcy zaproponowali również wprowadzenie limitu kwotowego dla jednego pracodawcy.

- Urzędy pracy już stosowały takie rozwiązanie w poprzednich naborach wniosków w 2016 r. Dlatego zależy nam, aby ujednolicić poziom limitów wsparcia, aby były takie same dla wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy w regionie - tłumaczy Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Ponadto, zgłoszono postulat, aby wszystkie urzędy pracy z Dolnego Śląska stosowały ten sam wzór wniosku pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tej chwili 23 urzędy wykorzystują od 2016 roku ten sam wzór wniosku, tylko 3 nie przyłączyły się do tej inicjatywy.