EKES przyznał nagrodę dla społeczeństwa obywatelskiego

Tegoroczna pierwsza nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego dla społeczeństwa obywatelskiego w sprawie migracji powędrowała do fundacji z Węgier. Nagrodzono jeszcze cztery projekty z Niemiec, Grecji, Hiszpanii.


http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.41136

Konfederacja Lewiatan