Posiedzenie Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan

15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan w czasie którego
dyskutowano m.in. o sukcesji w przedsiębiorstwach osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą. Rozmawiano również o sukcesji w spółkach - firmach rodzinnych i koncepcji fundacji
rodzinnej. Zapoznano się także z informacją o rozwiązaniach tej kwestii w Austrii i Niemczech.

Konfederacja Lewiatan