Spotkanie przedstawicieli biznesu i polityki z Polski i Niemiec

Nasza przedstawicielka dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan Małgorzata Miszkin-Wojciechowska została zaproszona na doroczne świąteczne spotkanie przedstawicieli biznesu i polityki z Polski i Niemiec, które corocznie organizowane jest przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Spotkanie odbyło się w 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Bremy w Berlinie.

Licznie przybyli goście zostali przywitani przez kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP radcę - ministra Jacka Robaka oraz przez ambasadora RP w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego, który dokonał krótkiego podsumowania polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w kontekście jubileuszu 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

W uroczystości łącznie uczestniczyło ok. 200 polskich i niemieckich przedsiębiorców, przedstawicieli urzędów federalnych, niemieckich krajów związkowych, polskich województw przygranicznych, prezydentów polskich miast oraz mediów.

Spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia rozmów i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami polskiego i niemieckiego biznesu oraz podziękowania wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.


https://germany.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/220854,spotkanie-swiateczne-z-przedstawicielami-polskiego-i-niemieckiego-biznesu-w-berlinie.html

Konfederacja Lewiatan