Wiceminister Tadeusz Kościński w Lewiatanie

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów, Tadeusz Kościński przyjął zaproszenie Konfederacji Lewiatan na spotkanie z przedstawicielami firm członkowskich. Spotkanie odbyło się 15 grudnia br. Uczestniczyło w nim ponad 30 przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji. .  

Minister Tadeusz Kościński odpowiada w MR za koordynację działań związanych z obszarem społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności gospodarki cyfrowej, sprawuje nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym i innymi „usługami zaufania", bezpieczeństwem gospodarczym, funkcjonowaniem i zarządzaniem specjalnych stref ekonomicznych, zadaniami związanymi z realizacją Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz projektami pozyskiwania i obsługi inwestycji zagranicznych w kraju.

Ze względu na tak szerokie kompetencje dyskusja w trakcie spotkania została podzielona na trzy podstawowe części i dotyczące zakresu obowiązków i odpowiedzialności Pana Ministra w Ministerstwie Rozwoju tj. - bariery rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce, eksport towarów podwójnego zastosowania, prace związane z utworzeniem polskiego schematu płatniczego oraz zachęty dla inwestorów do podejmowania działalności inwestycyjnej w Polsce oraz kierunki polityki handlowej rządu.

Minister zobowiązał się do pilotowania wielu spraw ważnych dla firm. Konfederacja Lewiatan prześle odpowiednie materiały do resortu.

 Konfederacja Lewiatan