Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Olsztynie

9 grudnia br.,Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa warmińsko-mazurskiego.

Przewodnicząca RDS zachęcała partnerów społecznych w regionie do współpracy i zgłaszania propozycji dotyczących nowelizacji ustawy o RDS, m.in. chodzi o usytuowanie i finansowanie WRDS-ów. Podkreślała, że nadal mamy do czynienia z bardzo niską świadomością społeczeństwa w kwestiach dialogu społecznego.

Henryka Bochniarz zapowiedziała, że na najbliższym plenarnym posiedzeniu RDS, 19 stycznia 2017 roku odbędzie się dyskusja na temat reformy służby zdrowia, planowane jest także wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w edukacji.

Konfederacja Lewiatan