O geoblokowaniu z poseł Różą Thun


9 grudnia br. gościem Konfederacji Lewiatan była Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przygotowująca stanowisko negocjacyjne Parlamentu w sprawie projektu rozporządzenia o blokowaniu geograficznym.

 


W spotkaniu udział wzięły zrzeszone w Konfederacji Lewiatan firmy oraz- gościnnie- przedstawiciele Izby Gospodarki Elektronicznej i Ministerstwa Rozwoju.

Podczas dyskusji omówiono m.in. wprowadzony w projekcie obowiązek sprzedaży bez obowiązku dostawy, kwestię prawa właściwego, mającego zastosowanie do umów objętych zakresem projektu, wątpliwości związane ze świadczeniem usług posprzedażnych, kwestię dostępu do stron internetowych zakazu przekierowywania bez zgody konsumenta.

Więcej informacji na temat projektu

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/o_geoblokowaniu_przy_okraglym_stole_w_brukseli

http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/prawo-ue/1/projekt_w_sprawie_geoblokowania_powinien_zachecac_firmy_do_ekspansji_za_granice

Stan prac

25 maja 2016r - KE przedstawiła projekt rozporządzenia http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9611-2016-INIT/pl/pdf
28 listopada 2016- Rada UE przyjęła swoje wstępne stanowisko do projektu (tzw. Podejście Ogólne)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14663-2016-INIT/en/pdf

Konfederacja Lewiatan