RDS: partnerzy społeczni raczej ciepło o konstytucji biznesu

Największe kontrowersje wśród partnerów społecznych, w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, wzbudził pomysł powołania Rzecznika Przedsiębiorców i Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Wicepremier Mateusz Morawiecki, który przedstawił pakiet zmian zawartych w tzw. konstytucji biznesu, przekonywał, żeby nie odrzucać tego pomysłu i jeszcze nad nim popracować.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan powiedziała, że potrzebujemy dobrych projektów legislacyjnych wspierających przedsiębiorców. - Mamy nadzieję, że zarówno konstytucja biznesu, jak i Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju będą jeszcze konsultowane i szczegółowo uzgadniane - dodała.

- Jeśli jest porozumienie i dialog społeczny, to wiele spraw można wspólnie popychać do przodu i realizować cele społeczne i gospodarcze rządu. Dlatego przygotowaliśmy konstytucję biznesu, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Chcemy zawrzeć pakt z przedsiębiorcami. My tworzymy przyjazne otoczenie dla biznesu, lepsze warunki, a w zamian oczekujemy, że przedsiębiorcy zapewnią pracownikom dobrze płatne miejsca pracy - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wicepremier podkreślił, że konstytucja biznesu ma wyzwolić potencjał polskich przedsiębiorców. W jednym miejscu zostały zebrane najważniejsze zasady związane z funkcjonowaniem firm, m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, pewności prawa, rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, proporcjalności kary czy uznanie, że to co nie jest zabronione jest dozwolone.
Partnerzy społeczni tak, związkowcy jak i pracodawcy pozytywnie ocenili konstytucję biznesu, chociaż ich zdaniem niektóre szczegółowe rozwiązania wymagają jeszcze doprecyzowania.

Najwięcej wątpliwości wzbudził pomysł powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Pojawiły się pytania o rolę tych instytucji i ich relacjach z Radą Dialogu Społecznego. Niektórzy partnerzy społeczni twierdzili wręcz, że Wspólna Komisja osłabi RDS.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie będzie umierał za te instytucje, ale zachęcił do dyskusji i poszukiwania kompromisu. Zapewnił, że Wspólna Komisja Rządu i Przedsiębiorców będzie się zajmowała innymi sprawami i w żaden sposób nie podważy kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

W czasie plenarnego posiedzenia RDS przyjęto także uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. dialogu społecznego w transporcie drogowym, a także program prac RDS do końca 2017 roku.

Program prac Rady Dialogu Społecznego w 2017 r

Konfederacja Lewiatan