Tomasz Tworek, przewodniczącym WRDS w Kielcach

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach na posiedzeniu plenarnym 5 grudnia br. przekazała przewodnictwo Rady stronie pracodawców, którzy na przewodniczącego zarekomendowali prezesa Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan Tomasza Tworka.

Funkcję będzie pełnił od 9 grudnia b.r., przez najbliższy rok. Podczas ostatniego posiedzenia nowo wybrany przewodniczący przedstawił główne założenia i cele działania WRDS w Kielcach na 2017 roku.

Dialog społeczny lekarstwem na regionalny rynek pracy

Konfederacja Lewiatan