Ustawa antylichwiarska wepchnie Polaków do szarej strefy

Resort sprawiedliwości opublikował projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu ściganie lichwy. Istotne jest jednak to, że kluczowe zmiany nie dotyczą w ogóle spraw karnych, a uderzą w firmy pożyczkowe i ich klientów, którzy wpadną do szarej strefy - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

- Projekt zakłada między innymi zmianę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim polegającą na zredukowaniu kosztów pozaodsetkowych do 20 proc. w skali roku, w miejsce obecnie obowiązującego limitu 55 proc. A przecież nowe limity dopiero kilka miesięcy temu weszły w życie. Wydaje się, że w praktyce Ministerstwo uniemożliwi działanie firm pożyczkowych, które nie przyjmując depozytów, muszą pozyskiwać kapitał na udzielanie pożyczek - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Najbardziej niepokojący wydaje się jednak fakt, iż w przypadku uchwalenia tych przepisów, część Polaków zostanie zepchniętych do poszukiwania finansowania w szarej strefie. Większość obecnych klientów instytucji pożyczkowych nie ma bowiem szans na uzyskanie kredytu w banku. Najbardziej potrzebujący będą więc poszukiwać innego źródła finansowania - w szarej strefie, gdzie nie obowiązują żadne limity ani zasady odzyskiwania długów. Drugi scenariusz to taki, że klienci masowo będą zastawiali w lombardach swoje kosztowności, pamiątki rodzinne.

Konfederacja Lewiatan