Zgłoś tematy do Narodowego Spisu Powszechnego

W 2012 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on częścią ogólnoświatowego spisu, realizowanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. 

GUS rozpoczął proces formułowania zakresu informacyjnego spisu. W tym celu prowadzone są konsultacje społeczne. Polegają one na wypełnieniu formularza ankiety internetowej. Zawiera ona pytania, pozwalające na ustalenie wykorzystania przez użytkowników danych spisowych, rozpoznanie alternatywnych źródeł danych, poznanie potrzeb informacyjnych.

Wypełnienie ankiety daje przedsiębiorcom szansę wpłynięcia na kształt spisu i uwzględnienia w nim tematów ważnych z punktu widzenia danej firmy lub branży. Jest to szczególnie ważne dla prowadzących działalność skierowaną do gospodarstw domowych (np. instytucje finansowe, telekomunikacja, energia, art. konsumpcyjne, w tym np. kosmetyki).

Termin wypełnienia ankiety upływa 30 grudnia 2016 r.

Wypełnij ankietę.